Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bế giảng lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác đảng, công tác chính trị

Chiều 29-4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Tổng cục II tổ chức lễ bế giảng Lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị (LLCT) và công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) Khóa 1 năm học 2019-2020.

Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế, Phó giám đốc Học viện Chính trị; Thiếu tướng, PGS, TS Lê Vĩnh Thuộc, Phó chính ủy Tổng cục II; Đại tá Trần Ngọc Trung, Phó giám đốc Học viện Khoa học Quân sự (Tổng cục II).

Đồng chí Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Thế phát biểu tại buổi lễ.

Sau thời gian học tập, 91 học viên là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục II, Tổng cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, doanh nghiệp quốc phòng... đã trải qua quá trình nỗ lực học tập, nghiên cứu, trang bị có hệ thống những nội dung kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, pháp luật, quốc phòng và an ninh, đối ngoại, hội nhập khu vực...; lý luận xây dựng Đảng và kỹ năng hoạt động CTĐ, CTCT tương đương cấp trung đoàn. Kết quả phân loại tốt nghiệp 100% khá, giỏi; trong đó 3 đồng chí tốt nghiệp giỏi; 88 đồng chí tốt nghiệp khá; kết quả rèn luyện 91/91 đồng chí phân loại rèn luyện tốt.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học đạt kết quả cao. Các nội dung được đưa vào đào tạo lần này được Học viện Chính trị triển khai trên tinh thần đổi mới cả nội dung, phương thức dạy và học, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, trong đó, tập trung đổi mới chương trình, nội dung theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, chú trọng cập nhật các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, kết hợp đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, phát triển toàn diện. Quá trình tổ chức lớp học, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, công tác phòng dịch Covid-19, phương tiện và tài liệu đảm bảo cho học tập, song Học viện Chính trị, Tổng cục II và Học viện Khoa học Quân sự đã chủ động phối hợp chặt chẽ từng bước khắc phục khó khăn để hoàn thành nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch. Các đồng chí học viên đã xác định tốt vai trò, trách nhiệm, động cơ học tập, rèn luyện nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn của hậu phương, gia đình và bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi lễ bế giảng lớp đào tạo LLCT và CTĐ, CTCT khóa 1 (2019-2020).

Đồng chí Phó giám đốc Học viện Chính trị nhấn mạnh, vốn kiến thức mà Học viện trang bị là nền tảng cơ sở và phương pháp luận để các học viên vận dụng vào thực tiễn, giải quyết công việc theo chức trách nhiệm vụ của mình. Quá trình công tác, các học viên cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong giải quyết và xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra; luôn giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động, là hạt nhân đoàn kết trong các cơ quan chính trị, mỗi đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, tích cực gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là người trực tiếp chỉ đạo và tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT ở đơn vị, xây dựng con người và tổ chức thắng lợi mọi nhiệm vụ. Các học viên cần phải có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, sâu sát thực tế, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng đơn vị.

Tin, ảnh: TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/be-giang-lop-dao-tao-ngan-han-ly-luan-chinh-tri-va-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-616628