Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Gốc
NDĐT - Ngày 24-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đã kết thúc thành công. Đồng chí Lê Minh Hoan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ mới (2015 - 2020) ra mắt.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, với mục tiêu: Tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận xã hội; các cấp ủy tiên phong, gương mẫu; chính quyền điều hành năng động, quản lý hiệu quả.

Đào tạo nguồn nhân lực, thu hút mọi nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng năng lực công nghiệp; phát triển du lịch cả về quy mô và hiệu quả.

Thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội.

Đại hội cũng thông qua một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10%/năm trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 tăng gấp hai lần so cuối năm 2015, tương đương 3.000 USD.

Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 50%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm; có 50% xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới; có tám bác sĩ và 26 giường bệnh/10.000 dân. Khoảng 98% dân số được sử dụng nước sạch; từ 80% đến 85% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế được xử lý.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 54 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy khóa IX được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

NHỰT TRUNG

Tin nóng

Tin mới