Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

Gốc
Sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã kết thúc với việc thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2016.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Sau hơn một ngày làm việc, ngày 2/12, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã kết thúc với việc thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2016; đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; thảo luận và bổ sung các nội dung về Chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy khóa X.

Đánh giá về kết quả đạt được trong năm 2015, ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân, qua đó góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển ki nh tế, văn hóa, xã hội trong năm 2015, hoàn thành kế hoạch 2011-2015, đồng thời tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo 2016 -2020, trong đó có năm 2016.

Phát huy kết quả của năm 2015 và cả nhiệm kỳ trước, thành phố nỗ lực thực hiện các mục tiêu trong năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đặt ra.

Về nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân, thành phố tiếp tục tập trung kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các Nghị quyết về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng phục vụ nhân dân. Năm 2016, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đánh giá cán bộ, tránh rơi vào đánh giá cảm tính; chuẩn bị tốt cho việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phương pháp, phong cách làm việc của cán bộ, trong đó tập trung đổi mới cách ban hành Nghị quyết, kết luận cũng như ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết, phổ biến quán triệt các Nghị quyết, kết luận...

Đối với các nhiệm vụ, yêu cầu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2016, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu thành phố cần tập trung cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp phát triển đầu tư, kinh doanh; công khai minh bạch, rút ngắn thời gian thủ tục hồ sơ, giảm chi phí gia nhập thị trường, giảm tối đa chi phí không chính thức; tạo niềm tin để doanh nghiệp, người dân bỏ thêm tiền đầu tư, thu hút các tập đoàn đa quốc gia có công nghệ cao...

Bên cạnh đó, tập trung khắc phục, giải quyết nhanh các vấn đề còn hạn chế, yếu kém, gây bức xúc trong nhân dân; triển khai hiệu quả 7 chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đã đề ra; thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, thu chi ngân sách...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2015 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2016 của thành phố.

Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, ông Lê Thanh Hải lưu ý cần tiếp tục kiên trì thực hiện, đề ra các kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ, các cấp ủy. Những vấn đề đặt ra cần gắn liền với đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đối với công tác xây dựng chính quyền, vận động nhân dân, ông Lê Thanh Hải cho rằng cần phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi chủ trương, chính sách được xây dựng cần xuất phát từ nguyện vọng, thực tiễn cuộc sống của nhân dân.

Đề cập đến vấn đề thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2016, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh, thành phố cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao năng suất lao động, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức, đào tạo cho doanh nghiệp...

Mặt khác, cần quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá, xây dựng nông thôn mới, qua đó sớm đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống với những kết quả cụ thể, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Hội nghị đã thông qua mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 8%; tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 35% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 30% GRDP; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 75%; giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17,85%.

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu năm 2016 nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)…/.

Tin nóng

Tin mới