Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều nay, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn so với dự kiến một ngày. Các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/be-mac-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-216092.htm