Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bế mạc Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; các nội dung đã được xem xét kỹ lưỡng.

Tại Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bên cạnh đó, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 05/2022); Xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; Tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông.

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 13 ngày 12/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các nội dung được xem xét kỹ lưỡng, đạt được sự thống nhất và đồng thuận cao.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đối với các Nghị quyết được Ủy ban Thường Quốc hội biểu quyết thông qua, các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ, sớm trình xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, đối với Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trình Chủ tịch Quốc hội ký trong tuần này để Chính phủ, Thủ tướng có cơ sở pháp lý triển khai dự án hết sức quan trọng.

Đối với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban Công tác đại biểu chủ động phối hợp với cơ quan hữu quan sớm chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần cuối, trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký.

Về Nghị quyết hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với chủ trương và nội dung chính của dự thảo nghị quyết này, đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp tục chỉ đạo và giao Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự thảo nghị quyết để ban hành trong tháng 7/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ động rà soát tất cả các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4. Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 4 sẽ có 7 dự án luật được thông qua, 6 dự án luật cho ý kiến lần đầu, trong đó có dự án Luật về đất đai, vì vậy trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất nặng nề.

Đồng thời, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ động lấy ý kiến các cơ quan, báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nghiên cứu xây dựng chi tiết chương trình của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8, tháng 9, tháng 10, trong đó có thể bố trí các phiên họp chuyên đề, với tinh thần linh hoạt, không chờ đến mùng 10 hàng tháng mới tổ chức họp.

Nội dung liên quan đến đề án, nghị quyết do các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị có thể bố trí họp sớm; các dự án luật chuẩn bị sớm có thể tổ chức phiên họp về công tác xây dựng pháp luật ngoài phiên họp thường kỳ, tránh tình trạng một phiên họp kéo dài và chia thành nhiều đợt.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/be-mac-phien-hop-thu-13-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-182746.html