Bế tắc ở Hòn Xện!

Gốc
Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và xu hướng phát triển du lịch biển-đảo trong thập niên gần đây đã tạo nên những bước đột phá cho Nha Trang-Khánh Hòa. Tuy nhiên, những quyết định vội vã, thiếu quy hoạch để lại nhiều hậu quả khiến người dân trong vùng "bị giải tỏa" phải oằn lưng gánh chịu.

Tin nóng

Tin mới