Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo 'nóng' sau vụ phát hiện hơn 100 người dùng ma túy ở Beer Club TikTok

Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo 'nóng' sau vụ phát hiện hơn 100 người dùng ma túy ở Beer Club TikTok

Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo 'nóng' sau vụ hơn 100 người dùng ma túy trong quán

Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo 'nóng' sau vụ hơn 100 người dùng ma túy trong quán

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở karaoke Trump và Beer club Tiktok ở Cà Mau

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở karaoke Trump và Beer club Tiktok ở Cà Mau

Tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở Beer Club và Karaoke tại Cà Mau

Tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở Beer Club và Karaoke tại Cà Mau

Tạm đình chỉ hoạt động hai cơ sở Karaoke Trump và Beer club Tiktok

Tạm đình chỉ hoạt động hai cơ sở Karaoke Trump và Beer club Tiktok

Tạm đình chỉ hoạt động quán karaoke ở Cà Mau có hơn 100 người 'chơi' ma túy

Tạm đình chỉ hoạt động quán karaoke ở Cà Mau có hơn 100 người 'chơi' ma túy

Cà Mau: Tạm đình chỉ hoạt động quán Beer club Tiktok

Cà Mau: Tạm đình chỉ hoạt động quán Beer club Tiktok

Cà Mau: Tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở Beer club Tiktok và Karaoke Trump

Cà Mau: Tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở Beer club Tiktok và Karaoke Trump

Bình Dương, Cà Mau đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở karaoke, massage sai phạm

Bình Dương, Cà Mau đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở karaoke, massage sai phạm

Đình chỉ hoạt động quán karaoke và câu lạc bộ beer ở Cà Mau

Đình chỉ hoạt động quán karaoke và câu lạc bộ beer ở Cà Mau

Tạm đình chỉ hoạt động Beer Club Tiktok vì vi phạm PCCC

Tạm đình chỉ hoạt động Beer Club Tiktok vì vi phạm PCCC
Tạm đình chỉ hoạt động Beer Club Tiktok vì vi phạm PCCC
Tạm đình chỉ hoạt động Beer Club Tiktok vì vi phạm PCCC

Tạm đình chỉ hoạt động Beer Club Tiktok vì vi phạm PCCC

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý nghiêm cơ sở Beer club Tiktok

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý nghiêm cơ sở Beer club Tiktok

Cà Mau: Hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy trong quán Beer Tiktok

Cà Mau: Hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy trong quán Beer Tiktok

Cà Mau: Lại phát hiện nhiều người dương tính với ma túy trong Beer Club Tiktok

Cà Mau: Lại phát hiện nhiều người dương tính với ma túy trong Beer Club Tiktok

Thêm nhiều trường hợp sử dụng ma túy trong quán Beer club Tiktok

Thêm nhiều trường hợp sử dụng ma túy trong quán Beer club Tiktok

Cà Mau: Lại phát hiện nhiều người dương tính ma túy trong Beer Club Tiktok

Cà Mau: Lại phát hiện nhiều người dương tính ma túy trong Beer Club Tiktok

Thêm nhiều người tại Beer Club Tiktok dương tính với ma túy

Thêm nhiều người tại Beer Club Tiktok dương tính với ma túy

Cà Mau tiếp tục phát hiện đối tượng sử dụng ma túy trong Beer club Tiktok

Cà Mau tiếp tục phát hiện đối tượng sử dụng ma túy trong Beer club Tiktok