Cuộc bầu cử quốc hội Belarus đã diễn ra dân chủ, minh bạch và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế. CEC cho biết, có khoảng 75,3 % số cử tri đã tham gia bỏ phiếu