Belden giới thiệu 3 sản phẩm cải thiện cơ sở hạ tầng

Đó là 3 sản phẩm: tấm AngleFlex, tấm KeyConnect và dây dẫn CAT6+, CAT5E dành cho việc đi dây và thiết kế hệ thống, vừa được Belden tung ra ngày 1/7/2008.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10678&t=pcolarticle