Bác sĩ giúp con với, năm nay con 12t, bạn trai con 14t, bữa Valentine vừa rồi con đã đi chơi và bạn ấy đã dắt con về nhà khi ba me đi bạn ấy vầ quê. Bạn ấy hỏi con: em muồn làm chuyện đó không.