Bến Tre: Đề kiểm tra của học sinh 12 bám sát đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Gốc
Mới đây, Sở GDĐT Bến Tre đã có văn bản hướng dẫn thực hiện dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp THCS và cấp THPT. Theo đó, đề kiểm tra bám sát theo hướng đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia của Bộ GDĐT.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Theo đó, Sở GD-ĐT Bến Tre yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học. Trong quá trình thực hiện kế hoạch bài dạy, giáo viên cần kết hợp các phương pháp phù hợp với đặc trung bộ môn, giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức một cách chủ động và hình thành năng lực cho bản thân.

Bến Tre: Đề kiểm tra của học sinh 12 bám sát đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 1

Giáo viên cần kết hợp các phương pháp phù hợp với đặc trung bộ môn, giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức một cách chủ động và hình thành năng lực cho bản thân. Ảnh Hải Nam.

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, tăng cường sử dụng phương pháp thực nghiệm trong giảng dạy; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung. Đặc biệt, chú ý tổ chức dạy học phân hóa phù hợp với các đối tượng học sinh.

Các nhóm/tổ chuyên môn nghiên cứu tài liệu tập huấn về phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học.

Đảm bảo cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh, gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống, đẩy mạnh dạy học theo phương châm học đi đôi với hành.

Khuyến kích học sinh vận đụng kiến thức của các môn học/hoạt động giáo dục khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn, tăng cường năng khả năng vận động, tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

Bến Tre: Đề kiểm tra của học sinh 12 bám sát đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 2

Riêng lớp 12, đề kiểm tra bám sát theo hướng đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT. Ảnh Hải Nam.

Đối với đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra, đánh giá theo khung phân phối chương trình đã được thủ trưởng các đơn vị phê duyệt và đúng chế của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, khi chấm bài kiểm tra, giáo viên phải thực hiện tốt phần đánh giá, nhận xét trên bài làm của học sinh. Việc nhận xét cần chú trọng tính động viên, khuyến khích sự cố gắng, biểu dướng sự tiến bộ của học sinh.

Biên soạn đề kiểm tra nghiêm túc, xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài thi định kỳ và được thống nhất trong tổ/nhóm chuyên môn. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dung cao.

Riêng lớp 12, đề kiểm tra bám sát theo hướng đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT.

Tổ/nhóm chuyên môn các trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề kiểm tra bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Để xây dựng thư viện đề kiểm tra cho giáo viên và học sinh tham khảo, yêu cầu các trường gửi đề kiểm tra định kỳ hướng dẫn chấm sau khi kết thúc học kỳ theo địa chỉ imail: phanvanlap@bentre.edu.vn

Ngô Chuyên

Tin nóng

Tin mới