Bến Tre đồng khởi tới ấm no

Gốc
Có thể nói, với cây cầu Rạch Miễu chính thức khánh thành ngày hôm nay, Bến Tre không chỉ giải thoát cho mình khỏi thế bị cô lập, mà “quê hương ba cù lao sóng vỗ” này lại một lần nữa “đồng khởi”- lần này là đồng khởi tới ấm no và phát triển.

Tin nóng

Tin mới