Bến Tre: Hoàn thành 134 đền thờ liệt sĩ

Đền thờ liệt sĩ tại mỗi xã, phường là nơi để mọi người đến thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày độc lập hôm nay

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/5/150867