Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

BẾN TRE: HỌP BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ TỈNH

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam vừa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị nhân sự hiệp thương lần 3 giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu thông qua tờ trình về công tác chuẩn bị nhân sự hiệp thương lần 3 giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tờ trình về việc xin ý kiến tiêu chí xác định bảng của ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự kiến phân bổ ứng viên ứng cử.

Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các tờ trình và thảo luận những nội dung được triển khai, các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi thống nhất với tờ trình về công tác chuẩn bị nhân sự hiệp thương lần 3 giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, thống nhất với đề xuất rút 1 đồng chí trong danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và rút 5 đại biểu trong danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vậy danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 10 đại biểu, danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 87 đại biểu.

Đối với tờ trình về việc xin ý kiến tiêu chí xác định bảng của ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự kiến phân bổ ứng viên ứng cử, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc và có đề xuất phương án trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cuộc họp tiếp theo./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54566