Nhiếp ảnh gia Valerio Bispuri đã dành hơn 1 thập kỷ đến những nhà tù khét tiếng nhất Nam Mỹ ghi nhận cuộc sống của tù nhân tại đó.

Tâm Anh (theo CNN)

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 1

Một tù nhân nhìn qua song sắt nhà tù ở Medellin, Colombia năm 2007. Trong hơn 10 năm qua, nhiếp ảnh gia Valerio Bispuri đã đến 74 nhà tù khét tiếng nhất Nam Mỹ và tác nghiệp.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 2

Hình ảnh ám tại tại nhà tù khét tiếng ở Santiago, Chile năm 2008.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 3

Nữ tù nhân nằm trong buồng giam chật hẹp ở nhà tù tại Cochabamba, Bolivia năm 2005.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 4

Hai tù nhân nam nhìn qua một khe hở ở nhà tù tại Caracas, Venezuela năm 2009.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 5

Hình ảnh bên trong một phòng giam ở nhà tù tại Santiago, Chile năm 2008. Dường như một tù nhân bị các bạn cùng phòng giam "xử lý". Vấn nạn bạo lực trong một số nhà tù khét tiếng nhất Nam Mỹ thường xuyên xảy ra.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 6

Phút ngẫu hứng nhảy múa của nữ tù nhân tại nhà tù ở Rio de Janeiro năm 2008.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 7

Những bàn tay của tù nhân chìa ra bên ngoài qua những ô nhỏ hẹp tại một nhà tù ở Lima, Peru năm 2007.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 8

Một phòng giam chật hẹp nhưng giam giữ lượng lớn tù nhân ở Santiago, Chile năm 2008.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 9

Tù nhân tập tạ bằng dụng cụ tự chế bằng việc dùng những chai đựng nước để rèn luyện sức khỏe ở nhà tù tại Bogota, Colombia năm 2007.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 10

Không gian sống chật chội của tù nhân ở nhà tù tại Rio de Janeiro năm 2008.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 11

Một tù nhân nhìn qua song sắt nhà tù ở Medellin, Colombia năm 2007. Trong hơn 10 năm qua, nhiếp ảnh gia Valerio Bispuri đã đến 74 nhà tù khét tiếng nhất Nam Mỹ và tác nghiệp.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 12

Hình ảnh ám tại tại nhà tù khét tiếng ở Santiago, Chile năm 2008.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 13

Nữ tù nhân nằm trong buồng giam chật hẹp ở nhà tù tại Cochabamba, Bolivia năm 2005.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 14

Hai tù nhân nam nhìn qua một khe hở ở nhà tù tại Caracas, Venezuela năm 2009.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 15

Hình ảnh bên trong một phòng giam ở nhà tù tại Santiago, Chile năm 2008. Dường như một tù nhân bị các bạn cùng phòng giam "xử lý". Vấn nạn bạo lực trong một số nhà tù khét tiếng nhất Nam Mỹ thường xuyên xảy ra.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 16

Phút ngẫu hứng nhảy múa của nữ tù nhân tại nhà tù ở Rio de Janeiro năm 2008.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 17

Những bàn tay của tù nhân chìa ra bên ngoài qua những ô nhỏ hẹp tại một nhà tù ở Lima, Peru năm 2007.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 18

Một phòng giam chật hẹp nhưng giam giữ lượng lớn tù nhân ở Santiago, Chile năm 2008.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 19

Tù nhân tập tạ bằng dụng cụ tự chế bằng việc dùng những chai đựng nước để rèn luyện sức khỏe ở nhà tù tại Bogota, Colombia năm 2007.

Ben trong nhung nha tu khet tieng nhat Nam My - Anh 20

Không gian sống chật chội của tù nhân ở nhà tù tại Rio de Janeiro năm 2008.