Cần thêm nhiều tuyến xe buýt

Cần thêm nhiều tuyến xe buýt

Cách nào hút khách đi xe buýt Tân Sơn Nhất?

Cách nào hút khách đi xe buýt Tân Sơn Nhất?

Chỉ dừng xe buýt 3 phút ở sân bay: Doanh nghiệp than khó

Chỉ dừng xe buýt 3 phút ở sân bay: Doanh nghiệp than khó

Điều chỉnh thời gian hoạt động tuyến xe buýt số 152 đi sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh thời gian hoạt động tuyến xe buýt số 152 đi sân bay Tân Sơn Nhất

Tuyến xe buýt Sài Gòn-Sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động đến gần 12 giờ đêm

Tuyến xe buýt Sài Gòn-Sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động đến gần 12 giờ đêm

Khai thác tuyến xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm thành phố

Khai thác tuyến xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm thành phố

Tăng tuyến xe buýt để giảm kẹt xe cho Tân Sơn Nhất

Tăng tuyến xe buýt để giảm kẹt xe cho Tân Sơn Nhất

Tăng tuyến xe buýt Sài Gòn – Sân bay Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu của hành khách

Tăng tuyến xe buýt Sài Gòn – Sân bay Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu của hành khách

Khai trương thêm một tuyến xe buýt đi sân bay Tân Sơn Nhất

Khai trương thêm một tuyến xe buýt đi sân bay Tân Sơn Nhất

Từ 13/9, tuyến xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Từ 13/9, tuyến xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Thêm nhiều tuyến xe buýt, góp phần 'dẹp' hiện tượng bát nháo tại sân bay

Thêm nhiều tuyến xe buýt, góp phần 'dẹp' hiện tượng bát nháo tại sân bay

TP. Hồ Chí Minh: Thêm tuyến xe buýt nối sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố

TP. Hồ Chí Minh: Thêm tuyến xe buýt nối sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố

Thêm tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động trở lại

Thêm tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động trở lại

TP.HCM đưa thêm một tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất vào hoạt động

TP.HCM đưa thêm một tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất vào hoạt động

TP HCM khai trương thêm tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

TP HCM khai trương thêm tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

Xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất đi trung tâm TP.HCM chính thức khai trương

Xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất đi trung tâm TP.HCM chính thức khai trương

Cận cảnh tuyến xe buýt 109 đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP

Cận cảnh tuyến xe buýt 109 đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP
Cận cảnh tuyến xe buýt 109 đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP
Cận cảnh tuyến xe buýt 109 đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP

Cận cảnh tuyến xe buýt 109 đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP

Chính thức khôi phục tuyến xe buýt 109 đi sân bay Tân Sơn Nhất

Chính thức khôi phục tuyến xe buýt 109 đi sân bay Tân Sơn Nhất