Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bệnh “Chán” của Teen

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - “Mỗi ngày đến lớp, tớ thường phải nghe ít nhất là 1,2 đứa kêu chán. Hỏi sao lại chán, chúng nó bảo là vì mọi thứ. Nghe nhiều tớ cũng thấy chán. Chán mọi thứ, chẳng muốn làm gì và nói chuyện với ai. Đôi lúc muốn chết…”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=33393