Hanoinet - Theo bác sỹ Lâm Đình Phúc, Phó chủ tịch Hội bệnh nhân ĐTĐ, hiện nay, bệnh ĐTĐ đang phát triển với tốc độ nhanh ở Việt Nam. Điều tra gần đây cho thấy, tỷ lệ người mắc bệnh ĐTĐ trong toàn quốc là 2,7% (ở khu vực đô thị tỷ lệ cao tới 4,4%).