Bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng

Gốc
Hanoinet - "Lý do bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng là trong quá trình phát triển kinh tế, sự tiếp nhận các kỹ thuật, các loại hình lao động mới ngày càng nhiều tất yếu dẫn đến sự phát sinh các bệnh nghề nghiệp mới".

Tin nóng

Tin mới