Những nỗ lực cứu chữa và sự phối hợp nhiều kỹ thuật phẫu thuật hiện đại của các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương vừa cứu sống một trường hợp đa chấn thương nặng và hiếm gặp trên thế giới. Thành công này cho thấy để có được kết quả tốt nhất cho những ca bệnh phức tạp cần phải phát triển đồng bộ và có sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên khoa.