Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô (*)

Gốc

ND - ... Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng: Ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó chắc có tham ô, lãng phí; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114008&sub=50&top=37