(VnMedia) - PGS. TS. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, hiện số người mắc sởi tập trung gia tăng ở nhóm tuổi từ 15 đến 39 tuổi (chiếm trên 55%) và cùng đó là xuất hiện bệnh Rubella ở nhóm nữ trong độ tuổi sinh đẻ (chiếm 63,1%).