Tính từ tháng 10-2007 đến nay, đã có 3 đợt bệnh “tiêu chảy cấp” phát sinh ở quy mô cộng đồng. Nhưng sự bộc phát của bệnh lần mới nhất này có hai đặc điểm đáng chú ý: Số người nhiễm phẩy khuẩn tả, tức vi khuẩn V. Cholerea, rất cao (khoảng 70%-80%); bệnh có xu hướng lan truyền về phía Nam tình hình đó đặt ra vấn đề: Tìm một chiến lược lâu dài để phòng ngừa bệnh, đừng để nước ta thành một Bangladesh thứ hai