Bệnh viện Bạch Mai triển khai khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7

Gốc
Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là khối cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên phải làm việc cả tuần.

CôngThương - Hướng tới giảm tình trạng quá tải bệnh viện, bệnh viện Bạch Mai đã triển khai khám bệnh theo yêu cầu vào ngày thứ 7, chính thức được áp dụng từ ngày 5/6/2010. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, TS. Nguyễn Quốc Anh cho biết: Ngày thứ 7, bệnh viện vẫn tiến hành khám chữa bệnh cho người có thẻ Bảo hiểm Y tế; người bệnh sẽ được đáp ứng tất cả các nhu cầu như khám chữa bệnh vào ngày thường. Theo TS. Viên Văn Đoan, Trưởng Khoa Khám bệnh, trong ngày khám bệnh vào thứ 7, bệnh viện phối hợp với cơ quan Bảo hiểm y tế sẽ giải quyết mọi chế độ theo luật bảo hiểm y tế. Như vậy những người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được phục vụ 6 ngày trong tuần (cả ngày thứ 7) thay cho chỉ có 5 ngày làm việc trong tuần như trước đây. Người có thẻ bảo hiểm y tế đúng tuyến hay vượt tuyến đều được đáp ứng mọi nhu cầu theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, khoa khám bệnh còn cam kết thực hiện khoảng thời gian 30 phút cho một giấy chứng nhận sức khỏe với quy trình làm việc mới theo tiêu chuẩn ISO. Với thủ tục đăng ký đơn giản, người có nhu cầu chỉ cần đến đăng ký khám cấp giấy chứng sức khỏe tại bàn đón tiếp tại Khoa Khám bệnh. Mọi chu trình sẽ được đáp ứng trọn gói trong khu nhà của Khoa Khám Bệnh. Hoạt động khám bệnh theo yêu cầu vào ngày thứ 7 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức triển khai vào ngày 5/6/2010. TS. BSCC Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Mở rộng thời gian phục vụ nhân dân cả ngày thứ 7 là việc làm nhằm hưởng ứng Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Thùy Linh

Tin nóng

Tin mới