Mỗi ngày bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp nhận khám và điều trị cho gần 10.000 lượt bệnh nhân nội và ngoại trú, mô hình hợp tác giảm tải BV Chợ Rẫy đã được triển khai từ năm 2010 đến nay đạt được nhiều kết quả.