Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bệnh viện K thí điểm thực hiện tự chủ từ năm 2020

Bệnh viện K sẽ thực hiện tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức bộ máy và nhân sự; đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản; tài chính, tiền lương, giá dịch vụ y tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020 - 2022. Theo đó, Bệnh viện K sẽ thực hiện tự chủ trên 4 phương diện: tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn; tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự; tự chủ về đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản; tự chủ về tài chính, tiền lương, giá dịch vụ y tế.

Đề án nêu rõ, Hội đồng quản lý bệnh viện là cơ quan quản lý cao nhất của bệnh viện, gồm 11 thành viên. Khi bắt đầu thực hiện thí điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành viên Hội đồng quản lý và Chủ tịch Hội đồng quản lý trên cơ sở đề xuất của Bệnh viện K.

Trong thời hạn 6 tháng, Hội đồng quản lý quyết nghị trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê chuẩn: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện. Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 33 và quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Với việc đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản thực hiện Bệnh viện K thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư (bao gồm đầu tư công), quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị quyết số 33.

Bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, phân phối kết quả tài chính trong năm đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tỷ lệ trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và Quỹ hỗ trợ người bệnh. Bệnh viện được Nhà nước tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội)

Đề án nhằm thực hiện mục tiêu quy định tại Nghị quyết số 33 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế. Với mục đích nhằm hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng các dịch vụ, thuốc, vật tư, xét nghiệm không cần thiết để tăng thu; giảm tỷ lệ giường bệnh điều trị theo yêu cầu; tiết kiệm chi từ bảo hiểm y tế và từ người bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tiến tới thực hiện việc chăm sóc toàn diện, giải quyết tình trạng quá tải.

Từng bước xây dựng bệnh viện hiện đại ngang tầm với các bệnh viện uy tín trong khu vực và trên thế giới, thực hiện tốt vai trò bệnh viện tuyến cuối trong chuyên khoa ung bướu.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động chuyên môn khác của bệnh viện; quản lý, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của Bệnh viện, không để thất thoát, lãng phí; thực hiện quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý toàn diện hoạt động của Bệnh viện, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hà Cường

Nguồn VTC News: https://vtc.vn/benh-vien-k-thi-diem-thuc-hien-tu-chu-tu-nam-2020-ar570408.html