Bệnh viện - khách sạn, tại sao không?

Gốc
Bệnh viện (BV) - khách sạn là dịch vụ tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Gần đây, tại TPHCM đã xuất hiện loại BV kiểu này. Ở đó bệnh nhân được phục vụ như ở khách sạn. Nếu phát triển tốt dịch vụ này thì TPHCM có khả năng thu hút bệnh nhân từ nhiều quốc gia.

Tin nóng

Tin mới