Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Best Buy chi 121 triệu USD để mua Napster

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Best Buy đồng ý bỏ ra khoảng 121 triệu USD tiền mặt để mua nhà bán lẻ nhạc trực tuyến Napster vào ngày 15/9/2008.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11432&t=pcolarticle