(Vitinfo) - Beyonce Knowles đã góp mặt vào những lễ hội thiên niên kỷ ở Ethiopia bằng một buổi biểu diễn ấn tượng tại thủ đô của quốc gia Sừng Châu Phi này.