BHS: Phát hành hơn 60 triệu cp để hoán đổi với NHS

Gốc
CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) đã phát hành thêm hơn 60 triệu cp cho 436 cổ đông của CTCP Đường Ninh Hòa (HOSE : NHS) để thực hiện hoán đổi trong khoảng thời gian từ ngày 30/10 đến 30/11/2015.

Cơ cấu cổ đông của BHS dự tính sau khi thực hiện hoán đổi

BHS: Phát hành hơn 60 triệu cp để hoán đổi với NHS - Ảnh 1

Tài liệu đính kèm:
20151123_20151123 - BHS - BAO CAO KQPH CP DE HOAN DOI.pdf

Tin nóng

Tin mới