BHS: Phó TGĐ mua xong 10,000 cổ phiếu

Gốc
Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS).

*Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Văn Lang *Mã chứng khoán giao dịch: BHS *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV.HĐQT - P.TGĐ *Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 34,320 cp (chiếm tỷ lệ 0.19%) *Số lượng cổ phiếu đã mua: 10,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 44,320 cp (chiếm tỷ lệ 0.24%) *Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu *Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/10/2009 đến ngày 20/10/2009

Tin nóng

Tin mới