Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Quang Chiến 2. Số chứng minh nhân dân: 161569735 do CA Nam Định cấp ngày 05/12/2005 3. Mã chứng khoán giao dịch: BHT 4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 142.600 CP (tương đương 5,48% vốn điều lệ) 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 142.600 CP 6. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư 7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận 8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 13/04/2011 đến ngày 06/06/2011. Theo HNX