Trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý thế nào?

Trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý thế nào?

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/6/2019 và có hiệu lực...

11 liên quan

Cách tính hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp

Cách tính hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 50 Luật Việc làm 2013: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương...

11 liên quan

Hồ sơ để xin hỗ trợ học nghề khi thất nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ để xin hỗ trợ học nghề khi thất nghiệp gồm những gì?

Ban đọc hỏi: Tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty được 3 tháng và có làm thủ tục hưởng trợ cấp thất...

11 liên quan

Chế độ cho người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Chế độ cho người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi đang định xin nghỉ việc ở công ty vì muốn thay đổi một môi trường khác tốt hơn. Tôi đã làm việc ở đó 5...

11 liên quan

Bảo hiểm thất nghiệp: Chia sẻ gánh nặng với người lao động và doanh nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp: Chia sẻ gánh nặng với người lao động và doanh nghiệp

Sau 10 năm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đến nay đã có gần 12,7 triệu người...

11 liên quan

10 năm thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp: Điểm tựa cho người lao động

10 năm thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp: Điểm tựa cho người lao động

Qua 10 năm triển khai thực hiện (2009-2019), đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đã liên tục tăng dần...

11 liên quan

Phòng ngừa tai nạn lao động: Văn bản nhiều, thực thi chưa hiệu quả

Phòng ngừa tai nạn lao động: Văn bản nhiều, thực thi chưa hiệu quả

Qua đợt giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Ủy ban Về các...

11 liên quan