BHV tháng 9: Bài ca tình yêu của Thành Vương thắng lớn

Gốc
Hanoinet - Tối 26/10/2008, Chương trình Bài hát Việt tháng 10 đã công bố những giải thưởng quan trọng của Bài hát Việt tháng 9: Bài ca tình yêu của Thành Vương nhận được ba giải thưởng:

Tin nóng

Tin mới