BHXH tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm “Bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ, thẻ và tài chính kế toán” (phần mềm TST online).

BHXH tinh Dong Nai: Tap huan su dung phan mem TST online - Anh 1

Ông Phạm Minh Thành - Phó Giám đốc BHXH tỉnh - chủ trì hội nghị, cùng 150 cán bộ, viên chức phụ trách công tác thu; cấp sổ, thẻ; kế hoạch tài chính; công nghệ thông tin của toàn ngành BHXH trên địa bàn tỉnh tham dự. Tại hội nghị đã trình bày những nội dung cơ bản của phần mềm đối với từng nghiệp vụ (quản lý thu; cấp sổ, thẻ; kế hoạch tài chính) và cách thức thực hiện... Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Phạm Minh Thành nhấn mạnh cần tập trung nhân lực xử lý dữ liệu và quyết toán nghiệp vụ kế hoạch tài chính, nghiệp vụ quản lý thu, nghiệp vụ cấp sổ, thẻ để chuyển dữ liệu từ các phần mềm hiện tại (phần mềm kế toán - VSA; phần mềm quản lý thu - SMS; phần mềm cấp sổ thẻ - QLST) vào phần mềm “Bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ và tài chính kế toán” - TST online.

N.Đ