Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng, BHXH tỉnh đã thực hiện in, cấp thẻ BHYT năm 2017 đúng quy định, đạt 100% tiến độ công việc đã đề ra.

BHXH tinh Dong Thap: Cap the BHYT nam 2017 dat 100% tien do - Anh 1

Để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 1.1.2017, BHXH tỉnh và các huyện đã thống nhất danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017 với các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan quản lý đối tượng BHYT. Đối với những đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người đang sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn… bị cấp thẻ chậm mà nguyên nhân là do cơ quan quản lý đối tượng chưa hoàn thiện danh sách thì quyền lợi vẫn được đảm bảo kể từ ngày 1.1.2017 hoặc kể từ ngày quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực. Riêng đối tượng cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng thì quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được xác định kể từ ngày đóng tiền. BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện, đại lý thu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh BHYT đang điều trị nhưng thẻ hết hạn sử dụng được in và trả thẻ ngay trong ngày. Trong trường hợp không kịp cấp thẻ BHYT ngay trong ngày, BHXH huyện cấp cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc biên lai thu tiền đóng BHYT do đại lý thu cấp trong đó ghi rõ mã thẻ BHYT cũ để sử dụng thay thế thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được hưởng quyền lợi cho đến khi ra viện; Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó. BHXH cấp huyện hoặc đại lý thu cần chủ động phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh đang điều trị hướng dẫn người bệnh hoặc thân nhân người bệnh làm thủ tục tiếp tục tham gia BHYT theo quy định.

T.N