Năm 2016 - năm đầu thực hiện Luật BHXH sửa đổi, cùng với đó, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung (thực hiện từ tháng 1.2015) đã đi vào đời sống, tạo thuận lợi để BHXH TP. Hà Nội hoàn thành, vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT mà Chính phủ, TP giao: Đạt 81,9% (KH giao 80%). Cùng đó, BHXH TP tập trung phối hợp với tổ chức CĐ trên địa bàn, đẩy mạnh khởi kiện ra tòa các đơn vị cố tình trây ỳ để nợ đọng BHXH kéo dài với số tiền lớn để giảm nợ đọng BHXH, bảo vệ quyền lợi NLĐ.

BHXH TP. Ha Noi: Tang so nguoi thu huong BHXH, giam no dong - Anh 1

Người lao động làm thủ tục bảo hiểm xã hội tại một đơn vị của BHXH TP. Hà Nội.

Thu được hơn 29.179 tỉ đồng

Theo bà Nguyễn Thị Phương Mai - Giám đốc BHXH Hà Nội, năm 2016, BHXH TP xác định công tác thu luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình tổ chức, triển khai nhiệm vụ của ngành, nên ngay khi nhận được kế hoạch BHXH Việt Nam giao, BHXH TP đã giao kế hoạch thu năm 2016 cho BHXH các quận, huyện, thị xã sát với thực tế.

Hiện nay, BHXH Hà Nội quản lý 53.854 đơn vị (với 1.433.497 lao động tham gia BHXH, BHYT, tăng 9,5% so năm 2015) và được BHXH Việt Nam giao kế hoạch thu là 28.602 tỉ đồng bằng nhiều giải pháp cụ thể và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CCVC, BHXH Hà Nội đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch thu do BHXH Việt Nam giao. Theo đó, số người tham gia BHXH, BHYT (ước): 5.860.941 người (tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và thu tự nguyện tính đến ngày 31.12.2016 thu được 29.179,6 tỉ đồng, đạt 102% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng 20,2% so với năm 2015.

Một trong những hoạt động mà BHXH Hà Nội đẩy mạnh trong năm 2016 là khai thác đối tượng tham gia BHYT. Theo bà Mai, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP. Hà Nội, của BHXH Việt Nam và sự nỗ lực thực hiện của các cấp năm 2016, BHXH Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội giao tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt trên 81,9% và khai thác được 7.805 DN (tăng 6,3% so năm 2015), với 80.633 lao động.

Hà Nội là địa phương có số lượng chi trả lớn nhất cả nước nên công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH luôn được quan tâm, việc chi trả luôn đảm bảo đến tận tay đối tượng trước ngày mồng 10 của tháng, an toàn, chính xác, với 3 hình thức chi trả: Chi qua đại lý; thông qua hệ thống bưu điện và qua tài khoản thẻ ATM. Tổng số tiền chi ước tính đến hết tháng 12.2016 là 32.830,3 tỉ đồng, trong đó: Chi lương hưu và trợ cấp hằng tháng cho 520.357 đối tượng thụ hưởng với số tiền 24.975 tỉ; chi trợ cấp BHXH 1 lần: 943,3 tỉ đồng (với 48.803 đối tượng thụ hưởng); chi BHTN: 470 tỉ đồng (với 150.267 đối tượng thụ hưởng); chi BHYT (ước): 4.739 tỉ đồng; chi ngắn hạn (ốm đau, thai sản và nghỉ DSPHSK): 2.552 tỉ đồng.

Phấn đấu giảm tỉ lệ nợ BHXH đạt dưới 5%

Theo ghi nhận của BHXH Hà Nội, trên địa bàn TP, một bộ phận chủ DN và DN nhận thức chưa đầy đủ về chính sách pháp luật BHXH, BHYT nên chưa chủ động tham gia, tình trạng cố tình trốn đóng BHXH của một số DN diễn ra với tính chất ngày càng tinh vi hơn. Tính đến 31.12.2016 tổng số nợ BHXH, BHYT là 1.499,2 tỉ đồng chiếm 5,24% tổng số phải thu.

Để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, BHXH Hà Nội đã thực hiện 1.774 cuộc kiểm tra, đôn đốc nợ BHXH với số tiền trên 250 tỉ đồng, sau kiểm tra, đôn đốc, thu hồi 141,4 tỉ đồng; phối hợp liên ngành, Sở LĐTBXH, LĐLĐ TP thành lập đoàn thanh tra, thực hiện tại 384 đơn vị sử dụng LĐ trên địa bàn TP, với số tiền nợ BHXH, BHYT là 129,3 tỉ đồng, sau thanh tra đã thu hồi được 84,7 tỉ đồng.

Đặc biệt, năm 2016, BHXH TP bàn giao 109 đơn vị nợ cho tổ chức CĐ để khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, trong đó, tổ chức CĐ đã khởi kiện đối với 9 đơn vị. Bên cạnh đó, phối hợp với Chi cục Thi hành án quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật (tính từ năm 2010 đến nay tổng số đơn vị khởi kiện là 1.183 đơn vị, với tổng số tiền nợ 948,9 tỉ đồng và thu hồi được 452 tỉ đồng).

Trong năm 2017, BHXH sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng LĐ trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với NLĐ; tập trung phối hợp với tổ chức CĐ trên địa bàn, đẩy mạnh khởi kiện ra tòa các đơn vị cố tình trây ỳ để nợ đọng BHXH kéo dài với số tiền lớn để giảm nợ đọng BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ, phấn đấu năm 2017 giảm tỉ lệ nợ BHXH đạt dưới 5% tổng số phải thu. Thực hiện in, gia hạn thẻ BHYT năm 2017 và cấp sổ BHXH đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người tham gia. Tập trung triển khai bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý theo quy định của Luật BHXH, hoàn thành đúng tiến độ BHXH Việt Nam giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và các văn bản quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng lao động, NLĐ và nhân dân, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ sử dụng lao động, NLĐ và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Hà Linh