BHXH Việt Nam đã có công văn số 58/BHXH-CSYT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2017.

BHXH Viet Nam: Cap nhat tinh hinh lien thong du lieu chi phi kham, chua benh BHYT - Anh 1

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố cần xác định cụ thể số lượng các đối tượng chưa tham gia BHYT, đối tượng tiềm năng, đối tượng có tỉ lệ tham gia BHYT thấp… từ đó đề ra giải pháp phù hợp để phát triển đối tượng; hằng ngày cập nhật tình hình liên thông dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên Hệ thống thông tin giám định BHYT khi người bệnh thanh toán ra viện. Hằng quý chủ động báo cáo với Tỉnh ủy, UBND về tình hình thực hiện chính sách BHYT tại địa phương, nêu rõ tình hình bao phủ BHYT, cân đối Quỹ BHYT và những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT tại địa phương, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT. Phối hợp với sở y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân khám, chữa bệnh tăng, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định. Trường hợp phát hiện sai phạm lớn, có tính hệ thống thì chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra. Tăng cường công tác giám định, kiểm tra, thẩm định chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT và phòng, chống lạm dụng Quỹ BHYT. Ngoài ra, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động, tham gia có hiệu quả vào toàn bộ các khâu của quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm tra việc sử dụng thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đối chiếu số lượng thực tế sử dụng với kế hoạch và kết quả đấu thầu đã được phê duyệt, phát hiện việc sử dụng thuốc, vật tư y tế không hợp lý như vượt quá số lượng được phê duyệt; sử dụng thuốc, vật tư y tế ngoài kết quả đấu thầu; trong số các thuốc cùng nhóm, cùng hàm lượng và cùng tác dụng thì lựa chọn sử dụng số lượng lớn thuốc có giá cao hơn...

H.X