(Vitinfo) - Một nhóm các nhà thiên văn lần đầu tiên đã phát hiện ra những bằng chứng rõ rằng về lớp mây mù dầy đặc trong bầu khí quyển của một hành tinh ngoại hệ quay quanh một ngôi sao xa.