Bị cáo vụ “178 Nguyễn Lương Bằng” và “42 Nhà Chung” được khoan hồng

Do khai báo hành vi phạm tội thành khẩn, các bị cáo trong vụ gây rối trật tự và hủy hoại tài sản tại 178 Nguyễn Lương Bằng và 42 Nhà Chung (Hà Nội) đã được giảm nhẹ hình phạt: Các bị cáo chỉ nhận hình phạt từ Cảnh cáo đến Tù treo.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/12/105333.cand