Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bị chém vì nẹt pô lớn tiếng

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

“Băng” của Toàn cho rằng nhóm bạn của Nhân nẹt pô lớn tiếng là khiêu khích nên rút mã tấu chém.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/89719.cand