(VTC News) - Thức rút dao bấm trong người ra đâm làm Đặng Quốc Huy bị đâm đứt động mạch đùi phải chết trên đường đi cấp cứu, Vũ và Toàn bị thương.