Nhân dịp sinh nhật Trường mời các bạn đi nhậu, nhưng chỉ vì xích mích nhỏ, buổi tiệc kết thúc bằng cái chết của chủ nhân.