Hanoinet - Phần mềm quản lý phòng máy CSM phiên bản 4.3.0 của Vinagame vừa bị trang tin điện tử TPA Control cho rằng 'chức năng cập nhật game online từ máy chủ' của 4.3.0 đã được TPA đăng ký độc quyền tác giả.