Sau bài báo "Ông hội đồng đi tìm công lý" (Lao Động ngày 31.12.2007), nhân vật trong bài (ông Nguyễn Ngọc Minh - đại biểu HĐND thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) đã bị mời làm việc.