Ông Phạm Minh Chính - nguyên chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa vừa bị Đảng ủy khối cơ quan dân-chính-đảng tỉnh này ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách.