(Zing) – Mr Đàm không chỉ có “dạ tiệc trắng” mà còn nhiều bí mật màu trắng khác vì dường như màu trắng là màu kì diệu của anh.