(TuanVietNam) - Một người bạn sang Mỹ mang theo 10 ngàn đô la tiền mặt để đóng tiền học chuẩn bị cho con sang du học. Khi vào ngân hàng để nộp số tiền trên thì được nhân viên hỏi về nguồn gốc. Anh mới tá hỏa dù chính anh bán chiếc xe hơi ở Hà Nội nhưng không nghĩ phải mang theo hóa đơn sang tận Mỹ để trình. Mất một thời gian thư đi từ lại anh mới giải trình xong và được nộp tiền.