Bí ngô tốt từ quả đến hạt

Hanoinet - Bí ngô còn gọi là bí đỏ, bí rợ... Giá trị dinh dưỡng của lá, hoa, quả bí ngô đã được nói đến nhiều. Trong bài này chỉ đề cập đến tác dụng chữa bệnh của quả và hạt bí ngô.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=50946