Bị phạt 30 triệu đồng do tự ý thay đổi bao bì thuốc

Gốc
Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa bị xử phạt 30 triệu đồng do thay đổi bao bì thuốc Zokalzol, số đăng ký VD-14803-11, lô sản xuất 001, ngày sản xuất 200614, hạn dùng 200617 và thuốc Terpin-Codein, số đăng ký VD-16332-12, lô sản xuất 020, ngày sản xuất 270315, hạn dùng 270317 mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 44 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành. Công ty có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Y tế cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức vì hành vi không thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ cho sản phẩm thực phẩm của công ty đang kinh doanh theo quy định với mức phạt 25 triệu đồng. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 26 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu đơn vị này thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm định đối với các sản phẩm thực phẩm của công ty kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, phải báo cáo kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ các sản phẩm thực phẩm của công ty đang kinh doanh về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 30/9/2017.

PA

Tin nóng

Tin mới